BOARD AIR STARTER 610844

BOARD AIR STARTER 610844

BOARD AIR STARTER 610844

คำว่า “BOARD AIR STARTER 610844” ไม่ใช่สัญลักษณ์มาตรฐานหรือคำที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ดูเหมือนว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขชิ้นส่วนเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับระบบแอร์สตาร์ทสำหรับเครื่องยนต์หรือเครื่องจักร

สตาร์ทเตอร์ด้วยอากาศเป็นระบบสตาร์ทประเภทหนึ่งที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เรือเดินทะเล น้ำมันและก๊าซ และอุปกรณ์หนัก เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์โดยใช้ลมอัดแทนมอเตอร์ไฟฟ้า โดยทั่วไปจะประกอบด้วยมอเตอร์ลม วาล์วควบคุม และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง