FANUC A16B-1211-0850

FANUC A16B-1211-0850

FANUC A16B-1211-0850

“FANUC A16B-1211-0850” หมายถึงหมายเลขชิ้นส่วนเฉพาะภายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ FANUC FANUC เป็นผู้ผลิตระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ที่มีชื่อเสียง

ในกรณีนี้ “A16B-1211-0850” คือหมายเลขรุ่นหรือหมายเลขชิ้นส่วนเฉพาะภายในแค็ตตาล็อก FANUC หมายเลขนี้ใช้เพื่อระบุส่วนประกอบหรือโมดูลเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์