REMOTE SHR A6839

REMOTE SHR A6839

REMOTE SHR A6839

รับซ่อมวงจร

คำว่า “REMOTE SHR A6839” ดูเหมือนจะหมายถึงรีโมทคอนโทรลหรืออุปกรณ์ระยะไกลที่มีรุ่นหรือหมายเลขชิ้นส่วน A6839 โดยทั่วไปคำว่า “REMOTE” จะบ่งบอกว่าเป็นรีโมทคอนโทรลที่ใช้ควบคุมหรือควบคุมอุปกรณ์อื่น เช่น ทีวี เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องปรับอากาศ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ฟังก์ชั่นเฉพาะและความเข้ากันได้ของรีโมทคอนโทรลนี้จะขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและอุปกรณ์ที่ตั้งใจจะควบคุม หากคุณมีรีโมทคอนโทรลที่มีหมายเลขรุ่นนี้ และต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานหรือหากต้องการเปลี่ยนใหม่ คุณควรดูเอกสารประกอบของผู้ผลิตหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม