PRO-FACE MODEL:2980025 GLC2400-TC41-24V

PRO-FACE MODEL:2980025 GLC2400-TC41-24V

PRO-FACE MODEL:2980025 GLC2400-TC41-24V

รับซ่อมวงจร

Pro-face HMI รุ่น 2980025 GLC2400-TC41-24V โมเดลนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ HMI ของ Pro-face โดยเฉพาะในซีรีส์ GLC2000

GLC2400-TC41-24V น่าจะบ่งบอกถึงคุณสมบัติของรุ่น:

  • ซีรีส์ GLC2000:โดยทั่วไปซีรีส์นี้ประกอบด้วย HMI ระดับอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องจักรและระบบในอุตสาหกรรมต่างๆ
  • 2400:อาจหมายถึงรุ่นหรือรูปแบบเฉพาะภายในซีรีส์ GLC2000 เพื่อระบุคุณสมบัติหรือข้อมูลจำเพาะ
  • TC41:สิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงประเภทของพอร์ตการสื่อสารหรือตัวเลือกการเชื่อมต่อที่มีอยู่บน HMI
  • 24V:ระบุข้อกำหนดแหล่งจ่ายไฟ ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ทำงานด้วยอินพุตไฟ 24V

อุปกรณ์เหล่านี้มักใช้ในการตั้งค่าระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อตรวจสอบและควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการต่างๆ