NUOVA CML TYPE: TOP BENDER

NUOVA CML TYPE: TOP BENDER

NUOVA CML TYPE: TOP BENDER

รับซ่อมวงจร

ChatGPT

Nuova CML “Top Bender” เป็นเครื่องดัดแบบเฉพาะที่ผลิตโดย Nuova CML ซึ่งเป็นบริษัทอิตาลีที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมงานโลหะ ต่อไปนี้เป็นภาพรวมตามคุณสมบัติทั่วไปและการใช้งานของ Nuova CML Top Bender:

 1. ผู้ผลิต : Nuova CML Srl ซึ่งตั้งอยู่ในอิตาลี มีชื่อเสียงในด้านการผลิตเครื่องดัดและอุปกรณ์สำหรับงานโลหะต่างๆ
 2. ประเภทเครื่อง : เครื่องดัดท่อ Top Bender จาก Nuova CML เป็นเครื่องดัดที่ใช้เป็นหลักในการดัดท่อ โปรไฟล์ และท่อโลหะ
 3. คุณสมบัติ :
  • ความสามารถในการดัด : Top Bender ได้รับการออกแบบมาเพื่อดัดโลหะด้วยความแม่นยำ โดยทั่วไปจะใช้กลไกการดัดแบบไฮดรอลิกหรือเซอร์โวไฟฟ้า
  • ระบบควบคุม : ติดตั้งระบบควบคุมที่ช่วยให้สามารถตั้งโปรแกรมมุมดัด รัศมีโค้ง และพารามิเตอร์อื่นๆ ได้
  • Tooling : รองรับตัวเลือกเครื่องมือการดัดที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของการใช้งาน
  • ระบบอัตโนมัติ : ขึ้นอยู่กับรุ่นและการกำหนดค่า อาจมีกระบวนการป้อน การดัด และการขนถ่ายอัตโนมัติเพื่อเพิ่มผลผลิต
  • ความหลากหลาย : ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ การบินและอวกาศ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ และ HVAC (การทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ) สำหรับการผลิตชิ้นส่วนโลหะโค้งงอ
 4. การใช้งาน :
  • ใช้สำหรับดัดท่อและโปรไฟล์ของวัสดุต่างๆ เช่น เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม และทองแดง
  • มักใช้ในกระบวนการผลิตที่ต้องการการดัดงอชิ้นส่วนโลหะอย่างแม่นยำ
 5. เอกสารและการสนับสนุน :
  • Nuova CML จัดทำเอกสารทางเทคนิค คู่มือการใช้งาน และการสนับสนุนสำหรับการติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องดัด
  • ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าพร้อมสำหรับการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะของเครื่อง ตัวเลือกการปรับแต่ง และการแก้ไขปัญหา