ETASIS MODEL:EFRP-300T

ETASIS MODEL:EFRP-300T

ETASIS MODEL:EFRP-300T

“ETASIS MODEL: EFRP-300T” หมายถึงรุ่นพาวเวอร์ซัพพลายจาก ETASIS Electronics Corporation ETASIS เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการจัดหาโซลูชันแหล่งจ่ายไฟสำหรับการใช้งานต่างๆ รวมถึงระบบอุตสาหกรรมและองค์กร