CHICONY MODEL:CPB09-007A

CHICONY MODEL:CPB09-007A

CHICONY MODEL:CPB09-007A

Chicony CPB09-007A ดูเหมือนจะเป็นหมายเลขรุ่นที่เชื่อมโยงกับหน่วยจ่ายไฟ (PSU) หรืออะแดปเตอร์ Chicony เป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลายประเภท รวมถึงแหล่งจ่ายไฟและอะแดปเตอร์