BLOCK MODEL: 5717

BLOCK MODEL: 5717

BLOCK MODEL: 5717

BLOCK MODEL 5717 เป็นหม้อแปลงที่ออกแบบมาเพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจากระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่งในระบบไฟฟ้า เป็นหม้อแปลงเฟสเดียวที่มีแกน Toroidal และการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด

หม้อแปลง 5717 มีกำลังไฟพิกัด 50 VA (โวลต์-แอมแปร์) และแรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิพิกัด 230V AC แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิสามารถเป็นได้ทั้ง 12V AC หรือ 24V AC ขึ้นอยู่กับรุ่นเฉพาะ หม้อแปลงได้รับการออกแบบสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ และสามารถใช้จ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ระบบควบคุม ไฟส่องสว่าง และมอเตอร์

หม้อแปลง 5717 มีฉนวนในระดับสูง พร้อมด้วยระบบฉนวนคลาส F ที่ช่วยป้องกันไฟฟ้าช็อตและการลัดวงจร นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพระดับสูง โดยมีการสูญเสียต่ำและตัวประกอบกำลังไฟฟ้าสูง ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ

หม้อแปลง BLOCK MODEL 5717 เป็นโซลูชันที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสำหรับการแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับในระบบไฟฟ้า การออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำและฉนวนระดับสูงทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย