สล็อตรับเหรียญ รุ่น 626

สล็อตรับเหรียญ รุ่น 626

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กินกระแส 55mA ตอนหยอดเหรีญกิน 250mA

คอนเนคเตอร์ขาวใหญ่ 4 PIN
+12VDC
COIN เป็นสัญญาณออกเมือหยอดเหรียญ หยอด 1 บาท ออก 1 พัลส์  ถ้าหยอด 10 บาท ออก 10 พัลส์
GND
COUNTER

สวิตช์สไลท์ เลือก OUTPUT 
NO ปรกติจะปรับใว้ที่ NO
NC

สวิตช์สไลท์ เลือก ความเร็ว
Fast
Medium ปรกติจะปรับใว้ที่ Medium
Slow

คอนเนคเตอร์เล็กสีขาว 2 PIN สำหรับเปิดปิด
ถ้าปล่อยลอยคือเปิดเครื่องหยอดเหรียญ ถ้าจับช๊อตกันจะปิดเครื่องหยอดเหรียญ


ทดลองครั้งที่ 1      หยอดเหรียญ 1 บาท

สวิตช์ OUTPUT ปรับใว้ที่ NO
สวิตช์เลือกความเร็วปรับใว้ที่ Medium
ไฟเข้า +12V และ GND เอาสโคปวัดที่ขา COIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอาสล็อตหยอดเหรียญต่อเข้ากับวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์และวัดที่จุด A

 

ขณะที่ยังไม่มีเหรียญจะวัดสัญญาณได 5V ตลอดเวลา
เมื่อหยอดเหรียญ 1 บาทเข้ามาขา COIN จะดึงสัญญาณลงมาที่ 0V เป็นเวลา 50ms หรือ (20Hz)
เขียนอินเตอร์รัพขาประกาศแบบ INPUT_PULLUP ใว้จับขอบขาลง


ทดลองครั้งที่ 2    หยอดเหรียญ 2 บาท

สวิตช์ OUTPUT ปรับใว้ที่ NO
สวิตช์เลือกความเร็วปรับใว้ที่ Medium
ไฟเข้า +12V และ GND เอาสโคปวัดที่ขา COIN
เอาสล็อตหยอดเหรียญต่อเข้ากับวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์และวัดที่จุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อหยอดเหรียญ 2 บาทเข้ามาขา COIN จะดึงสัญญาณลงมาที่ 0V เป็นเวลา 50ms และ เป็น 5V อีก 100ms และดึงลง 0V อีกครั้ง ด้วยเวลา 50ms เท่ากัน ไมโครคอนโทรลเลอร์จับขอบขาลงได้ 2 ครั้ง ก็นับเป็น 2 บาท


ทดลองครั้งที่ 3    หยอดเหรียญ 5 และ 10 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จะเหมือนกับ 1 บาท และ 2 บาท ต่างกันที่ จำนวนพัลส์

 


ทดลองครั้งที่ 4   เปลี่ยนจุดวัดจาก A มาที่ B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลจากการวัดด้วยสโคปที่ได้จากจุด B เหมือนกับจุด A ขณะที่จ่ายไฟครบ ตัวเลขที่สล็อตหยอดเหรียญติด
แต่จะแตกต่างกันที่แรงดันไฟขณะตัดไฟที่ขา GND ออก ตัวเลขที่สล็อตหยอดเหรียญดับ
ไฟที่วัดได้ที่จุด B จะเปลี่ยน 5V เป็น 12V และวัดที่จุด A จะได้ 5V เนื่องจากไดโอด 1N4148 จะบล็อกไฟ 12V ไม่ให้ข้ามไปที่ฝั่งคอนโทรลเลอร์ เมื่อเราต่อ GND กลับมาให้จ่ายไฟครบ ตัวเลขที่สล็อตหยอดเหรียญติด ไฟที่วัดได้ที่จุด B จะเปลี่ยน 5V

 


ทดลองครั้งที่ 5     เลือกความเร็วเป็น Slow

ป้อนเหรียญ 2 บาท ค่าเวลาที่ดึงลง 0 และ 1 คือ 100mS

 


 

ทดลองครั้งที่ 6     เลือกความเร็วเป็น Fast

ป้อนเหรียญ 2 บาท ค่าเวลาที่ดึงลง 0 และ 1 คือ 30mS


 


ทดลองครั้งที่ 7     วัดขา coin ลอย

ป้อนไฟ +12V และ GND

เอาสโคปจับที่ขา สัญญาณโดยไม่ได้ต่อวงจร และหยอดเหรียญ 2 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีสัญญาณฟันเลื่อยทั้งบวก และลบ ประมาณ Vp-p 500mV เมื่อมีเหรียญเข้ามา จะมีสถานะเป็น GND อ้างอิง 0V

 


ทดลองครั้งที่ 8    เพิ่มคาปา 100nF ที่สัญญาณกับ GND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวิตช์ OUTPUT ปรับใว้ที่ NO
สวิตช์เลือกความเร็วปรับใว้ที่ Medium
ไฟเข้า +12V และ GND เอาสโคปวัดที่ขา จุด A

สัญญาณที่ได้แตกต่างกันตรงที่เปลี่ยนจาก 0 เป็น 5V มีการค่อยๆขึ้นเป็นเส้นโค้งนิดหน่อย
ลองเปลี่ยนเอาคาปามาต่อที่จุด B ได้สัญญาณเหมือนกัน