คลังเก็บผู้เขียน: f9dsd3

สล็อตรับเหรียญ รุ่น 626

สล็อตรับเหรียญ รุ่น 626

                                              กินกระแส 55mA ตอนหยอดเหรีญกิน 250mA คอนเนคเตอร์ขาวใหญ่ 4 PIN +12VDC COIN เป็นสัญญาณออกเมือหยอดเหรียญ หยอด 1 บาท ออก 1 พัลส์  ถ้าหยอด 10 บาท ออก 10 พัลส์ GND COUNTER สวิตช์สไลท์ เลือก OUTPUT  NO ปรกติจะปรับใว้ที่ NO NC สวิตช์สไลท์ เลือก ความเร็ว Fast Medium ปรกติจะปรับใว้ที่ Medium Slow คอนเนคเตอร์เล็กสีขาว 2 PIN สำหรับเปิดปิด ถ้าปล่อยลอยคือเปิดเครื่องหยอดเหรียญ ถ้าจับช๊อตกันจะปิดเครื่องหยอดเหรียญ

ทดลองครั้งที่ 1      หยอดเหรียญ 1 บาท

สวิตช์ OUTPUT ปรับใว้ที่ NO สวิตช์เลือกความเร็วปรับใว้ที่ Medium ไฟเข้า +12V และ GND เอาสโคปวัดที่ขา COIN                     เอาสล็อตหยอดเหรียญต่อเข้ากับวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์และวัดที่จุด A   ขณะที่ยังไม่มีเหรียญจะวัดสัญญาณได 5V ตลอดเวลา เมื่อหยอดเหรียญ 1 บาทเข้ามาขา COIN จะดึงสัญญาณลงมาที่ 0V เป็นเวลา 50ms หรือ (20Hz) เขียนอินเตอร์รัพขาประกาศแบบ INPUT_PULLUP ใว้จับขอบขาลง

ทดลองครั้งที่ 2    หยอดเหรียญ 2 บาท

สวิตช์ OUTPUT ปรับใว้ที่ NO สวิตช์เลือกความเร็วปรับใว้ที่ Medium ไฟเข้า +12V และ GND เอาสโคปวัดที่ขา COIN เอาสล็อตหยอดเหรียญต่อเข้ากับวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์และวัดที่จุด                       เมื่อหยอดเหรียญ 2 บาทเข้ามาขา COIN จะดึงสัญญาณลงมาที่ 0V เป็นเวลา 50ms และ เป็น 5V อีก 100ms และดึงลง 0V อีกครั้ง ด้วยเวลา 50ms เท่ากัน ไมโครคอนโทรลเลอร์จับขอบขาลงได้ 2 ครั้ง ก็นับเป็น 2 บาท

ทดลองครั้งที่ 3    หยอดเหรียญ 5 และ 10 บาท

                                            จะเหมือนกับ 1 บาท และ 2 บาท ต่างกันที่ จำนวนพัลส์  

ทดลองครั้งที่ 4   เปลี่ยนจุดวัดจาก A มาที่ B

                  ผลจากการวัดด้วยสโคปที่ได้จากจุด B เหมือนกับจุด A ขณะที่จ่ายไฟครบ ตัวเลขที่สล็อตหยอดเหรียญติด แต่จะแตกต่างกันที่แรงดันไฟขณะตัดไฟที่ขา GND ออก ตัวเลขที่สล็อตหยอดเหรียญดับ ไฟที่วัดได้ที่จุด B จะเปลี่ยน 5V เป็น 12V และวัดที่จุด A จะได้ 5V เนื่องจากไดโอด 1N4148 จะบล็อกไฟ 12V ไม่ให้ข้ามไปที่ฝั่งคอนโทรลเลอร์ เมื่อเราต่อ GND กลับมาให้จ่ายไฟครบ ตัวเลขที่สล็อตหยอดเหรียญติด ไฟที่วัดได้ที่จุด B จะเปลี่ยน 5V  

ทดลองครั้งที่ 5     เลือกความเร็วเป็น Slow

ป้อนเหรียญ 2 บาท ค่าเวลาที่ดึงลง 0 และ 1 คือ 100mS  
 

ทดลองครั้งที่ 6     เลือกความเร็วเป็น Fast

ป้อนเหรียญ 2 บาท ค่าเวลาที่ดึงลง 0 และ 1 คือ 30mS

 

ทดลองครั้งที่ 7     วัดขา coin ลอย

ป้อนไฟ +12V และ GND เอาสโคปจับที่ขา สัญญาณโดยไม่ได้ต่อวงจร และหยอดเหรียญ 2 บาท                       มีสัญญาณฟันเลื่อยทั้งบวก และลบ ประมาณ Vp-p 500mV เมื่อมีเหรียญเข้ามา จะมีสถานะเป็น GND อ้างอิง 0V  

ทดลองครั้งที่ 8    เพิ่มคาปา 100nF ที่สัญญาณกับ GND

                                    สวิตช์ OUTPUT ปรับใว้ที่ NO สวิตช์เลือกความเร็วปรับใว้ที่ Medium ไฟเข้า +12V และ GND เอาสโคปวัดที่ขา จุด A สัญญาณที่ได้แตกต่างกันตรงที่เปลี่ยนจาก 0 เป็น 5V มีการค่อยๆขึ้นเป็นเส้นโค้งนิดหน่อย ลองเปลี่ยนเอาคาปามาต่อที่จุด B ได้สัญญาณเหมือนกัน

บอร์ดตู้น้ำหยอดเหรียญ

บอร์ดตู้น้ำหยอดเหรียญ

การต่อบอร์ดตู้น้ำหยอดเหรียญ BWT-2021-V2

การต่อบอร์ดตู้น้ำหยอดเหรียญ

การต่อบอร์ดตู้น้ำหยอดเหรียญ

https://www.bosszi.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a2-2/

SANYODENKI-MODEL-QF1PA7R8T0

SANYODENKI-MODEL-QF1PA7R8T0 รับซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
SANYODENKI-MODEL-QF1PA7R8T0

SANYODENKI-MODEL-QF1PA7R8T0

SANYODENKI-MODEL-QF1PA7R8T0-NAMEGIF

SANYODENKI-MODEL-QF1PA7R8T0-NAMEGIF

รับออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รับซ่อมแผงวงจร อิเล็กทรอนิกส์

MITSUBISHI-MODEL-A1SX81

MITSUBISHI-MODEL-A1SX81 รับซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
MITSUBISHI-MODEL-A1SX81

MITSUBISHI-MODEL-A1SX81

MITSUBISHI-MODEL-A1SX81-NAME

MITSUBISHI-MODEL-A1SX81-NAME

รับซ่อมแผงวงจร อิเล็กทรอนิกส์ รับออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

OMRON-R88D-1SN08H-ECT

OMRON-R88D-1SN08H-ECT วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
ออมรอน -R88D-1SN08H-ECT

แผงวงจร OMRON-R88D-1SN08H-ECT

OMRON-R88D-1SN08H-ECT-NAME

แผงวงจร OMRON-R88D-1SN08H-ECT-NAME

  รับซ่อมแผงวงจร อิเล็กทรอนิกส์ รับออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

JOSEPH-VOGELE-84-8011-0255

JOSEPH-VOGELE-84-8011-0255 บริการซ่อมชุดคอนโทรล
JOSEPH-VOGELE-84-8011-0255

JOSEPH-VOGELE-84-8011-0255

JOSEPH-VOGELE-84-8011-0255-NAME

JOSEPH-VOGELE-84-8011-0255-NAME

รับซ่อมแผงวงจร อิเล็กทรอนิกส์ รับออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์