XINJE MODEL: XC5-32T-E

XINJE MODEL: XC5-32T-E

XINJE MODEL: XC5-32T-E

“XINJE MODEL: XC5-32T-E” จะเป็นรุ่นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Xinje Electric ซึ่งเป็นบริษัทจีนที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ควบคุม รวมถึงตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)