TROY MODEL: P601C

TROY MODEL: P601C

TROY MODEL: P601C

TROY MODEL P601C เป็นเครื่องพิมพ์เช็คที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจและสถาบันการเงิน เป็นเครื่องพิมพ์ความเร็วสูงที่สามารถพิมพ์เช็ค รวมถึงเอกสารทางการเงินอื่นๆ เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งยอด และใบสั่งซื้อ

P601C มีเทคโนโลยี MICR (การรู้จำอักขระด้วยหมึกแม่เหล็ก) ซึ่งช่วยให้สามารถพิมพ์อักขระพิเศษที่ด้านล่างของเช็คที่ใช้สำหรับการประมวลผลอัตโนมัติและการหักบัญชี พิมพ์ได้สูงสุด 47 เช็คต่อนาที ความละเอียดการพิมพ์ 600 dpi

นอกจากความสามารถในการพิมพ์เช็คแล้ว P601C ยังมีตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ที่สามารถบรรจุกระดาษได้สูงสุด 100 แผ่น จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพิมพ์ใบแจ้งหนี้หรือใบแจ้งยอดจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น การป้องกันด้วยรหัสผ่านและการตรวจสอบผู้ใช้เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินที่ละเอียดอ่อนโดยไม่ได้รับอนุญาต

P601C เข้ากันได้กับแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย รวมถึงซอฟต์แวร์บัญชีและซอฟต์แวร์เขียนเช็ค และสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อการแบ่งปันและการจัดการที่ง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการเชื่อมต่อที่หลากหลาย เช่น USB, Ethernet และพอร์ตอนุกรม RS-232

โดยรวมแล้ว TROY MODEL P601C เป็นเครื่องพิมพ์เช็คที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจและสถาบันการเงินที่ต้องการพิมพ์เช็คจำนวนมากและเอกสารทางการเงินอื่นๆ