TOTOKU MODEL:MDT947B-2B

TOTOKU MODEL:MDT947B-2B

TOTOKU MODEL:MDT947B-2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totoku MDT947B-2B เป็นจอภาพเกรดทางการแพทย์ที่ผลิตโดย Totoku Electric Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านโซลูชันการแสดงภาพทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ จอภาพนี้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในการใช้งานด้านการสร้างภาพทางการแพทย์ เช่น รังสีวิทยา การสร้างภาพเพื่อการวินิจฉัย และการตั้งค่าด้านการดูแลสุขภาพอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องแสดงภาพคุณภาพสูงและแม่นยำ

คุณสมบัติหลักของ Totoku MDT947B-2B อาจรวมถึงการแสดงผลที่มีความละเอียดสูง การแสดงสีที่แม่นยำ และความเข้ากันได้กับอุปกรณ์สร้างภาพทางการแพทย์ต่างๆ รวมถึงระบบ X-ray และ PACS (Picture Archiving and Communication System)