TELSONIC TYPE:DUO ECO2515R

TELSONIC TYPE:DUO ECO2515R

TELSONIC TYPE:DUO ECO2515R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“TELSONIC DUO ECO2515R” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย Telsonic ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและโซลูชันอัลตราโซนิก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “DUO ECO2515R” น่าจะหมายถึงระบบหรืออุปกรณ์การเชื่อมหรือการเชื่อมด้วยคลื่นอัลตราโซนิก

การเชื่อมด้วยอัลตราโซนิกเป็นกระบวนการที่ใช้การสั่นสะเทือนความถี่สูงที่สร้างโดยทรานสดิวเซอร์อัลตราโซนิกเพื่อสร้างพันธะที่แข็งแกร่งและแม่นยำระหว่างวัสดุทั้งสอง เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และบรรจุภัณฑ์