SOLCEC MODEL:SS-2000,200VA/1200W

SOLCEC MODEL:SS-2000,200VA/1200W

SOLCEC MODEL:SS-2000,200VA/1200W

รับซ่อมวงจร

SOLCEC รุ่น SS-2000, 200VA/1200W ดูเหมือนจะเป็นแหล่งจ่ายไฟหรือตัวปรับแรงดันไฟฟ้า ข้อมูลจำเพาะที่คุณระบุระบุว่ามีความจุ 200VA (โวลต์-แอมแปร์) และสามารถรองรับโหลดไฟฟ้าสูงสุด 1200W (วัตต์)

โดยทั่วไปข้อกำหนดเหล่านี้หมายถึง:

  • VA (โวลต์-แอมแปร์): VA แสดงถึงกำลังที่ปรากฏ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างกำลังจริง (ในหน่วยวัตต์) และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ ในกรณีนี้ ความจุ 200VA หมายถึงโหลดสูงสุดที่อุปกรณ์สามารถรองรับได้
  • W (วัตต์):วัตต์แสดงถึงพลังงานที่แท้จริง ซึ่งเป็นพลังงานจริงที่อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ 1200W ระบุกำลังไฟสูงสุดที่อุปกรณ์สามารถจ่ายหรือจัดการได้

SOLCEC SS-2000 สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการควบคุมแรงดันไฟฟ้า หรือการจ่ายไฟที่เสถียรให้กับอุปกรณ์เฉพาะ หากคุณมีคำถามเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับคุณสมบัติ การทำงาน หรือแอปพลิเคชัน ฉันขอแนะนำให้ตรวจสอบเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์หรือติดต่อ SOLCEC เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม