PROLONGPRO BATTERY DISCHARGER

PROLONGPRO BATTERY DISCHARGER

PROLONGPRO BATTERY DISCHARGER

ProlongPro Battery Discharger เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อคายประจุแบตเตอรี่ในระดับแรงดันไฟฟ้าเฉพาะ เพื่อวิเคราะห์ความจุ ประสิทธิภาพ หรือเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดเก็บหรือบำรุงรักษา การคายประจุแบตเตอรี่สามารถช่วยกำหนดความจุที่เหลืออยู่ ระบุเซลล์ที่อ่อนแอ หรือปรับสภาพเซลล์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ProlongPro เป็นแบรนด์ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาและฟื้นฟูแบตเตอรี่ ซึ่งรวมถึงเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ดิสชาร์จ และครีมนวดผม โดยทั่วไปแล้วตัวปล่อยประจุแบตเตอรี่ได้รับการออกแบบให้ทำงานกับแบตเตอรี่ประเภทต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ตะกั่วกรด ลิเธียมไอออน หรือแบตเตอรี่ที่มีนิกเกิลเป็นส่วนประกอบ