POWER-ONE HPF5A4A4KYH

POWER-ONE HPF5A4A4KYH

POWER-ONE HPF5A4A4KYH

Power-One เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แปลงพลังงานและจ่ายไฟ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า Power-One ถูกซื้อกิจการโดยบริษัท ABB ของสวิสในปี 2013 หากผลิตภัณฑ์ของคุณเกี่ยวข้องกับแหล่งจ่ายไฟหรือการแปลงพลังงาน ผลิตภัณฑ์นั้นอาจมีต้นกำเนิดมาจาก Power-One หรือ ABB