ORIENTAL MOTOR TYPE: BMP502H

ORIENTAL MOTOR TYPE: BMP502H

ORIENTAL MOTOR TYPE: BMP502H

Oriental Motor เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ควบคุมการเคลื่อนไหวและระบบอัตโนมัติที่มีชื่อเสียง รวมถึงมอเตอร์ประเภทต่างๆ ตัวขับมอเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง “BMP502H” น่าจะเป็นรุ่นผลิตภัณฑ์เฉพาะหรือหมายเลขชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Oriental Motor