ORIENTAL MOTOR BMP502H

ORIENTAL MOTOR BMP502H

ORIENTAL MOTOR BMP502H

รับซ่อมวงจร

Oriental Motor BMP502H เป็นสเต็ปเปอร์มอเตอร์รุ่นเฉพาะที่ผลิตโดย Oriental Motor ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และระบบควบคุมการเคลื่อนไหว สเต็ปเปอร์มอเตอร์มักใช้ในการใช้งานต่างๆ ที่ต้องการการควบคุมตำแหน่งและการหมุนอย่างแม่นยำ

แม้ว่าฉันจะไม่มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับรุ่น BMP502H นอกเหนือจากวันที่ตัดความรู้ของฉันในเดือนกันยายน 2021 แต่ฉันสามารถให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสเต็ปเปอร์มอเตอร์และ Oriental Motor ได้

สเต็ปเปอร์มอเตอร์เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่แบ่งการหมุนเต็มจำนวนออกเป็นสเต็ปที่เท่ากัน มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการใช้งานต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ 3D เครื่องจักร CNC หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ สเต็ปเปอร์มอเตอร์ขึ้นชื่อในด้านความสามารถในการควบคุมตำแหน่งและการหมุนได้อย่างแม่นยำ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำ

Oriental Motor เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ควบคุมการเคลื่อนไหวที่มีชื่อเสียง รวมถึงสเต็ปเปอร์มอเตอร์ เซอร์โวมอเตอร์ และตัวขับมอเตอร์ มีสเต็ปเปอร์มอเตอร์หลายรุ่นพร้อมข้อกำหนดเฉพาะที่หลากหลาย รวมถึงมุมขั้นบันได แรงบิดจับยึด และขนาดทางกายภาพที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะในการใช้งานที่แตกต่างกัน