MONITOR CD1272D1

MONITOR CD1272D1

MONITOR CD1272D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CD1272D1” คือรุ่นหรือหมายเลขชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับจอภาพ จอภาพใช้เพื่อแสดงภาพและข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์อุตสาหกรรม และอื่นๆ