MODEL: 1-429-972-11

MODEL: 1-429-972-11

MODEL: 1-429-972-11

หมายเลขรุ่น “1-429-972-11” ตรงกับบอร์ดแหล่งจ่ายไฟของทีวี Sony บอร์ดจ่ายไฟนี้เข้ากันได้กับ Sony TV หลายรุ่น รวมถึง KDL-55W790B, KDL-60W630B, KDL-60W840B และ KDL-70W830B

บอร์ดจ่ายไฟมีหน้าที่แปลงไฟ AC จากเต้ารับที่ผนังเป็นไฟ DC ที่จำเป็นต่อการใช้งานทีวี มีขั้วต่อเอาต์พุตและวงจรต่างๆ เพื่อจ่ายไฟให้กับส่วนประกอบต่างๆ ของทีวี รวมถึงเมนบอร์ด แบ็คไลท์ และลำโพง

หากคุณประสบปัญหากับทีวี Sony ของคุณ เช่น ความล้มเหลวในการเปิดหรือไฟฟ้าดับเป็นระยะ การเปลี่ยนบอร์ดจ่ายไฟอาจช่วยแก้ปัญหาได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าบอร์ดจ่ายไฟสำรองเข้ากันได้กับทีวีรุ่นเฉพาะของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความเข้ากันได้ที่อาจเกิดขึ้นหรือความเสียหาย