MATSUSHITA MODULE: TR-9DKYC

MATSUSHITA MODULE: TR-9DKYC

MATSUSHITA MODULE: TR-9DKYC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matsushita TR-9DKYC เป็นโมดูลรีเลย์ที่ผลิตโดย Panasonic Corporation (เดิมชื่อ Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.) โมดูลรีเลย์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้สัญญาณควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แรงดันต่ำเพื่อสลับโหลดไฟฟ้าแรงสูง โมดูลเหล่านี้นำไปใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ระบบควบคุม และวงจรไฟฟ้า