FANUC SERVO 2 แกน AL-5

FANUC SERVO 2 แกน AL-5

FANUC SERVO 2 แกน AL-5

รับซ่อมวงจร

“FANUC SERVO 2” หมายถึงเซอร์โวมอเตอร์ที่ผลิตโดย FANUC ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงซึ่งเชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ คำว่า “2 ต่อ AL-5” หมายถึงระบบเซอร์โวแบบสองแกนโดยที่ AL-5 เป็นชื่อที่อาจหมายถึงรุ่นหรือการกำหนดค่าเฉพาะภายในสายผลิตภัณฑ์ของตน

เซอร์โวมอเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมมักใช้เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ในเครื่องจักรและหุ่นยนต์อย่างแม่นยำ การกำหนดค่าแบบสองแกนน่าจะหมายความว่าระบบเซอร์โวเฉพาะนี้ควบคุมการเคลื่อนที่ในสองทิศทางหรือแกนที่แตกต่างกัน