FANUC A02B-0168

FANUC A02B-0168

FANUC A02B-0168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัส “FANUC A02B-0168” เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ Fanuc CNC (Computer Numerical Control) แต่ไม่เฉพาะเจาะจงเพียงพอที่จะให้ข้อมูลโดยละเอียด Fanuc เป็นบริษัทญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงที่ผลิตระบบ CNC และอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

ในระบบการกำหนดหมายเลขชิ้นส่วนของ Fanuc คำนำหน้า “A02B” โดยทั่วไปจะหมายถึงตู้หรือหน่วยควบคุม และส่วน “0168” คือหมายเลขชิ้นส่วนหรือตัวระบุรุ่นเฉพาะ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีบริบทหรือตัวเลขเพิ่มเติม การระบุผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบที่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับรหัสนี้จึงเป็นเรื่องยาก