DOOR-CONTROL

DOOR-CONTROL

DOOR-CONTROL

รับซ่อมวงจร

“DOOR-CONTROL” ซึ่งเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและการจัดการประตู ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ในระบบรักษาความปลอดภัยและการควบคุมการเข้าออก ระบบควบคุมประตูถูกนำมาใช้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ รวมถึงอาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม สามารถครอบคลุมเทคโนโลยีและคุณสมบัติต่างๆ มากมาย:

  1. การควบคุมการเข้าถึง:ระบบเหล่านี้จะจัดการผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในอาคารหรือพื้นที่เฉพาะภายในอาคาร การควบคุมการเข้าถึงอาจใช้คีย์การ์ด การรับรองความถูกต้องด้วยชีวมาตร (เช่น ลายนิ้วมือหรือการจดจำใบหน้า) รหัส PIN หรือวิธีการอื่นๆ
  2. กลไกการล็อค:การควบคุมประตูมักจะมีกลไกในการล็อคและปลดล็อคประตู ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการล็อคแบบดั้งเดิม ล็อคแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือล็อคแม่เหล็ก
  3. การตรวจสอบ:ระบบควบคุมประตูหลายระบบมีความสามารถในการติดตามเพื่อติดตามการเข้าประตูและเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย ข้อมูลนี้อาจจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบ
  4. บูรณาการ:ระบบควบคุมประตูอาจบูรณาการเข้ากับระบบรักษาความปลอดภัยและการจัดการอาคารอื่น ๆ ช่วยให้สามารถควบคุมและติดตามจากส่วนกลางได้
  5. สัญญาณเตือนภัย:ระบบควบคุมประตูสามารถส่งสัญญาณเตือนหรือแจ้งเตือนในกรณีที่มีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การบังคับเข้า หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆ
  6. การควบคุมระยะไกล:บางระบบมีความสามารถในการควบคุมและตรวจสอบจากระยะไกล ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการประตูและเข้าถึงจากระยะไกลได้

คุณสมบัติและส่วนประกอบเฉพาะของระบบควบคุมประตูอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งานและระดับความปลอดภัยที่ต้องการ ระบบเหล่านี้ใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ภายในสถานที่