BI-MEC 415 – 400 – 220 – 0 / 0- 18 – 24 / 0 – 220

BI-MEC 415 - 400 - 220 - 0  / 0- 18 - 24 / 0 - 220

BI-MEC 415 – 400 – 220 – 0 / 0- 18 – 24 / 0 – 220

รับซ่อมวงจร

“BI-MEC 415 – 400 – 220 – 0 / 0-18-24 / 0-220” ดูเหมือนจะเป็นรหัสหรือป้ายกำกับที่มีค่าตัวเลขหลายค่า และอาจบ่งบอกถึงการกำหนดค่าหรือข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์หรือระบบเฉพาะชิ้น .

นี่คือรายละเอียดของส่วนประกอบต่างๆ:

  1. “BI-MEC” น่าจะเป็นตัวระบุแบรนด์หรือรุ่น
  2. “415” อาจเป็นการอ้างอิงถึงรุ่นหรือรุ่นเฉพาะเจาะจง
  3. “400” อาจแสดงถึงระดับกำลังหรือค่าแรงดันไฟฟ้า
  4. “220” อาจระบุค่าแรงดันไฟฟ้าอื่นหรือพารามิเตอร์อื่น
  5. “/ 0-18-24 / 0-220” ดูเหมือนจะเป็นชุดของค่าตัวเลขหรือช่วงที่อาจเกี่ยวข้องกับลักษณะต่างๆ ของอุปกรณ์ เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความถี่ หรือข้อกำหนดอื่นๆ

การตีความรหัสนี้โดยเฉพาะจะขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม อุปกรณ์ หรือระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจความหมายและวัตถุประสงค์ที่แน่นอน คุณจะต้องดูเอกสารประกอบ ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือปรึกษาบริษัทที่ผลิตหรือสนับสนุนอุปกรณ์นี้