แผงวงจรของลิฟท์กรรไกร

แผงวงจรของลิฟท์กรรไกร

แผงวงจรของลิฟท์กรรไกร

แผงวงจรของลิฟท์กรรไกรหรือ “Elevator Control Panel” คือ ส่วนที่สำคัญในระบบของลิฟท์กรรไกรที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของลิฟท์ ซึ่งมักประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมที่ซับซ้อน เพื่อให้ลิฟท์สามารถทำงานอย่างปลอดภัยและเชื่อมต่อกับแผงควบคุมทั้งภายในและภายนอกตัวลิฟท์ เช่น ปุ่มกดของลิฟท์ (Call Buttons) ในชั้นที่ต้องการขึ้นหรือลง อุปกรณ์ตรวจจับตำแหน่งของลิฟท์ (Position Sensors) อุปกรณ์หรือตัวกรองสัญญาณ (Filters) ระบบควบคุมเพื่อควบคุมเร่งหรือชะลอความเร็วของลิฟท์ (Speed Control) และอื่นๆ ตามความต้องการและข้อกำหนดของผู้ผลิตและสถานที่ติดตั้งลิฟท์ แผงวงจรของลิฟท์กรรไกรมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของลิฟท์ให้เป็นอย่างปลอดภัย ตอบสนองต่อคำสั่งของผู้ใช้งาน และช่วยให้การเคลื่อนไหวของลิฟท์เป็นไปอย่างราบรื่นและมีความแม่นยำในการหยุดที่ชั้นที่ต้องการ