อาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ไฟฟ้าแม้อันตรายต่อชีวิต แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และกลายเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตไปเสียแล้ว เพราะคนเราใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าได้หลายอย่าง ทั้งช่วยให้เกิดแสงสว่าง ให้ความร้อนในการประกอบอาหาร สร้างความเย็นให้รู้สึกสบายตัวขึ้น หรืออุปกรณ์ที่ใช้อยู่ทุกวัน อย่างเครื่องซักผ้า เสพความบันเทิงจากการดูโทรทัศน์ ใช้คอมพิวเตอร์ทำงาน รอบรู้เรื่องออนไลน์ หรือจะซื้อของแฟชั่นออนไลน์ไปกับอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

เมื่อไฟฟ้านั้นสำคัญต่อการดำรงชีวิต แต่ไฟฟ้าก็เกิดปัญหาหลาย ๆ อย่างตามมาจากสภาพการใช้งาน หรืออุบัติเหตุที่เกิดมาจากความไม่ระมัดระวัง อาชีพที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า หรืออาชีพที่เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จึงมีหลากหลาย เพื่อให้ความรู้ ซ่อมแซม แก้ปัญหาให้สำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน เรามาดูกันว่ามีอาชีพอะไรบ้าง

  1. ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

มีหน้าที่ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า เป็นต้น โดยจะต้องมีความรู้เรื่องแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี เมื่อทราบข้อมูลของปัญหาจะตีโจทย์แตกได้ว่า สาเหตุนั้นเกิดจากอะไร รวมถึงพูดคุยให้คำแนะนำถึงความผิดปกติของเครื่องใช้ไฟฟ้า บอกวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์นั้นได้เป็นอย่างดี

  1. ช่างประกอบ ซ่อม ติดตั้งระบบเสียง และงานปรับแต่งระบบเสียง

จะต้องคุ้นเคยกับอุปกรณ์และรู้จักเครื่องเสียงเบื้องต้น ทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียง การปรับแต่ง ประกอบเครื่อง ฟังก์ชั่นการทำงานของแผงควบคุมและการสั่งงาน แนะนำเลือกอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียง ลำโพง รวมไปถึงเรื่องการบำรุงรักษาอุปกรณ์ อย่างเช่นเครื่องเสียงเดียวกัน แต่การใช้งานและอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นมาจากโรงงาน ย่อมมีความแตกต่างกัน ช่างที่มีความรู้ย่อมบอกรายละเอียดของการใช้งาน และซ่อมแซมเพียงแค่เปลี่ยนชิ้นส่วนเล็ก ๆ ให้ได้ โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อเครื่องใหม่ทั้งชุด

  1. งานเดินระบบและแก้ปัญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ปัจจุบันมีผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำประโยชน์หลายอย่าง เช่นการทำงาน การหาความรู้ และสื่อการเรียนออนไลน์จากอินเตอร์เน็ต จึงจำเป็นจะต้องมีช่างเทคนิคที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และเครื่องข่ายที่เชื่อมโยงอย่างอินเตอร์เน็ต เพื่อติดตั้ง เดินระบบสาย แก้ไขปัญหาจากสายสัญญาณ รวมไปถึงการออกแบบ การคำนวณค่าใช้จ่ายจากระยะทางในการเชื่อมต่อเครือข่าย ทั้งติดตั้งใหม่ทั้งหมด หรือเพิ่มเติมอุปกรณ์ให้มีความเสถียรมากขึ้น

  1. งานออกแบบด้านผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

เป็นงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ มีการทดสอบคุณวุฒิในวิชาชีพด้านการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้า และรู้ถึงความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประเมินราคาจากวัสดุ การผลิต ทั้งยังสามารถพัฒนาอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพการใช้งานให้ดีขึ้น เหมาะกับการใช้งาน มีความคงทน มีความคิดสร้างสรรค์

  1. จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ไม่ใช่แค่ขายของเป็นอย่างเดียว จะต้องรู้ถึงไหลเวียนของกระไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด รู้จักอุปกรณ์ การใช้งาน คอยให้คำแนะนำแก่ผู้ซื้อเพื่อนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมหรือเงินทุน รับปรึกษา ชี้แนะการใช้งานอย่างปลอดภัย

  1. งานลงโปรแกรม ประกอบและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค

เข้าใจลักษณะของงานซ่อม และอัพเกรดคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค ช่างคอมพิวเตอร์จึงจำเป็นต้องรู้จักอุปกรณ์เบื้องต้นที่จำเป็น และการลงโปรแกรมเข้ากับสเปคของเครื่อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเครื่องอืด การใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ ประกอบคอมพิวเตอร์จัดสเปคตามงบของลูกค้าได้ รวมถึงการแก้ไขปัญหาการใช้งานทั่วไปของโปรแกรม เรียนรู้เทคโนโลยีและโปรแกรมใหม่ ๆ เพื่อนำเสนอให้แก่ลูกค้า

  1. ช่างติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียว ซ่อมบำรุงและลงโปรแกรม

ต้องรู้หลักการในการออกแบบ การคำนวณสัญญาณตามจุดตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อหาจุดคลื่นสัญญาณที่ชัดที่สุด และไร้ปัญหาการรบกวนคลื่นสัญญาณ วางระบบ ติดตั้ง ย้าย และเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานในการรับ-ส่งสัญญาณ อีกทั้งมีความรู้ในการบำรุงรักษา การตรวจซ่อมอุปกรณ์

งานที่เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ยกตัวอย่างให้เห็นกันนี้ เป็นงานที่ต้องอาศัยการเรียนรู้และมีความชำนาญอย่างละเอียด โดยเฉพาะงานออกแบบโปรแกรม ที่ต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะวิชาชีพ หรือบรรดาช่างที่ต้องซ่อมแซม หากทำให้ชิ้นส่วนเสียหาย อุปกรณ์ชิ้นนั้นอาจจะพังทั้งชุด ดังนั้นค่าตอบแทนในการทำงานจึงค่อนข้างสูงสำหรับผู้ที่ทำงานในลักษณะนี้