บอร์ดแอร์-DE00N243B-R9-1946

บอร์ดแอร์-DE00N243B-R9-1946 รับซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

บอร์ดแอร์-DE00N243B-R9-1946

บอร์ดแอร์-DE00N243B-R9-1946

 

รับซ่อมแผงวงจร อิเล็กทรอนิกส์

รับออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์