บอร์ดแอร์ซัมซุง-DB41-00280A

บอร์ดแอร์ซัมซุง-DB41-00280A รับซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

บอร์ดแอร์ซัมซุง-DB41-00280A

บอร์ดแอร์ซัมซุง-DB41-00280A

 

รับซ่อมแผงวงจร อิเล็กทรอนิกส์

รับออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์