บอร์ดเครื่องแพ็คขนม

บอร์ดเครื่องแพ็คขนม รับซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

บอร์ดเครื่องแพ็คขนม

บอร์ดเครื่องแพ็คขนม

 

รับซ่อมแผงวงจร อิเล็กทรอนิกส์

รับออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์