บอร์ดตู้เย็น-LG-EAX64142801-VER-1-10-1-12-15

บอร์ดตู้เย็น-LG-EAX64142801-VER-1-10-1-12-15 รับซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

บอร์ดตู้เย็น-LG-EAX64142801-VER-1-10-1-12-15

บอร์ดตู้เย็น-LG-EAX64142801-VER-1-10-1-12-15

 

รับซ่อมแผงวงจร อิเล็กทรอนิกส์

รับออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์