ตัวดูดพารามิเตอร์

ตัวดูดพารามิเตอร์

ตัวดูดพารามิเตอร์

“ตัวดูดพารามิเตอร์” หรือที่เรียกว่า “พัดลมดูดพารามิเตอร์” (Paramecium suction fan) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูดสิ่งของขนานในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นพัดลมหรือปั๊มที่มีการออกแบบเพื่อให้สามารถดูดสิ่งของขนานได้เอง เช่น ฝุ่นละออง ซากสัตว์เล็กๆ สปอร์ และอื่นๆ ในสภาพแวดล้อม

พารามิเตอร์ (Paramecium) เป็นสัตว์เนื้อเยื่อเดียวที่อยู่ในกลุ่มโพรโทโซอ่า (Protozoa) ซึ่งเป็นสัตว์เนื้อเยื่อเดียวที่มีเซลล์แบ่งเป็นสองชั้น เราอาจใช้ตัวดูดพารามิเตอร์ในการศึกษาหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างขนานในเครื่องตรวจสอบโลหะหนัก หรืองานวิจัยอื่นๆ ที่ต้องการดูดสิ่งของขนานในสิ่งแวดล้อมอย่างเฉพาะเจาะจง