ชุดขับโซลินอยด์วาว์ล

ชุดขับโซลินอยด์วาว์ล

ชุดขับโซลินอยด์วาว์ล

“ชุดขับโซลินอยด์วาลล” แปลว่า “ชุดไดรฟ์อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์” เป็นภาษาอังกฤษ โดยทั่วไปชุดไดรฟ์อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์จะมีส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับการทำงานของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนประกอบทั่วไปบางส่วนที่อาจรวมอยู่ในชุดอุปกรณ์ดังกล่าวมีดังนี้ 1. **อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์:** อุปกรณ์นี้จะแปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่สร้างโดยแผงโซลาร์เซลล์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เหมาะสำหรับใช้ในบ้านหรือธุรกิจ 2. **ดร