กล้อง CCTV

กล้อง CCTV

กล้อง CCTV

รับซ่อมวงจร

“กล้อง CCTV” หมายถึงกล้องวงจรปิด (Closed Circuit Television Camera) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบการตรวจสอบและบันทึกภาพหรือวิดีโอในพื้นที่หรือสถานที่ที่ต้องการรักษาความปลอดภัยหรือมีความจำเป็นต้องมองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กล้อง CCTV มักถูกใช้ในการเฝ้าระวังหรือรักษาความปลอดภัยในสถานที่ต่าง ๆ เช่น บ้าน, อาคารสำนักงาน, โรงงาน, ร้านค้า, ห้างสรรพสินค้า, รถไฟ, สนามกีฬา, และอื่น ๆ

กล้อง CCTV มักมีความละเอียดของภาพและคุณสมบัติต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น การรับรู้แสงต่าง ๆ, การมองเห็นในระยะไกล (Zoom), การบันทึกวิดีโอ (Recording), การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Connectivity) เพื่ออำนวยความสะดวกในการดูภาพออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต และคุณสมบัติเพิ่มเติมอีกมากมายตามความต้องการของผู้ใช้และการใช้งานที่แตกต่างกันไปได้.

การติดตั้งกล้อง CCTV มีไว้เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัย, รักษาครอบครัวหรือทรัพย์สิน, ตรวจสอบกิจกรรมที่เกิดขึ้น, หรือใช้ในการรักษาความปลอดภัยของธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ การเลือกใช้กล้อง CCTV ควรพิจารณาความต้องการและคุณสมบัติที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน.